Subvencions rebudes de la Excma. Diputació d’ Alacant

-Servicis de gestió dels residus sòlids dels municipis integrats en esta entitat, anualitat 2020: 30.542 €

-Servicis i programes relacionats amb els Servicis Socials d’ Atenció Primària, anualitat 2020.

-Servici Informació, Orientació i Assessorament: 60.299,82 €

-Servici Ajuda a Domicili: 19.947,93 €

Activitats de Promoció Social dirigides a Colectius Vulnerables i a l’ Adquisició d’ Equipament, anualitat 2020.

-Programa suport a les familíes en intervenció familiar: 4.500 €

-Programa curs Cuidadors No Profesionals: 3.000 €

-Equipament: 2.488 €

-Adquisició de dos vehícles: 48.641 €

-Destinades a les mancomunitats de la provincia d’ Alacant per a coadjuvar a les despeses derivades de la gestió, organització i realització de projectes, programes i/o activitats en matèria d’ igualtat d’oportunitats entre dones y homes i prevenció i erradicació de la violència de gènere

Destinada a prestacions sociales per situació extraordinària provocades per la COVID-19: 213.846 €