Òrgan de govern

PRESIDENTA: Dña. Maria Bou Toledo

Regidora de l’Excm. Ajuntament de Callosa d’en Sarrià

VICEPRESIDENT PRIMER:  D. Sergio Pastor Martínez

Regidor de l’ Excm. Ajuntament de Polop

VICEPRESIDENT SEGON: D. Joan Gadea Pons

Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de El Castell de Guadalest.

VICEPRESIDENT TERCER: D. Adrián Martínez Calafat

Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Bolulla

VOCALS:

D. Francisco Javier Molines Sifre. Alcalde-President de l’ Excm. Ajuntament de Tàrbena.

D. Jose Manuel Andreu Rocamora. Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Benimantell.

Dª. Rafaela Llorens Cepas. Alcadessa-Presidenta de l’ Excm. Ajuntament de Beniardá.

D. David Blanes Fracés. Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Benifato.

Dª. Enriqueta Romá Font. Regidora de l’Excm. Ajuntament de Confrides.

SECRETARIA (en funcions):  Dª. Rosa Solbes Rodríguez

INTERVENTOR: D. Fernando Sellés Guardiola