SERVICI MUNICIPAL D’ ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA (SMAD)

Servici Municipal d’ Atenció a la Dependència (SMAD)

Les personas que es troben en una situació de dependencia  constituïxen un dels sectors més vulnerables de la nostra societat. Estes persones necessiten disposar dels suports i recursos necessaris perquè puguen viure en unes condicions dignes i amb suficient qualitat de vida.

La Ley de Dependència  pretén donar resposta a esta situació, articulant i desenrotllant els diversos servicis i prestacions a què les persones dependents tenen dret a accedir segons la seua necessitat.

Este servici atén les persones dependents i a les seues famílies y/o cuidadors recolzant-los i ajudant-los a gestionar l’accés a aquells servicis i prestacions necessaris per a millorar la seua qualitat i condicions de vida, promovent la seua autonomia personal i independència en l’exercici de les activitats de la seua vida diària.

 DESTINATARIS:

Persones que es troben en situació de dependència.

Problemàtiques que S’atENEn:

Totes aquelles que definixen el que s’entén com a dependencia  “estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l’atenció d’una altra o altres persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres suports per a la seua autonomia personal”.

CaracterístiQUEs del servici:

  • Prestacions econòmiques vinculades al servici
  • Prestacions econòmiques per a cures en l’entorn familiar  i suport a cuidadors no professionals.
  • Prestacions econòmiques d’ assistència personal.

 COM S’ACCEDIX:

Per a accedir al servici han de concertar una primera cita amb la treballadora social de la dependència (SMAD) de la Mancomunitat de Servicis Socials Marina Baixa. Esta realitzarà la valoració inicial, li informarà i li ajudarà en els tràmits.

HORARI:

L’horari d’atenció del servici d’atenció a la dependencia és:

De 8:00 h a 15:00 h en la Mancomunitat de Servicis Socials Marina Baixa. Cita prèvia cridant al telèfon      965 88 20 70