SEAFI

SEAFI (Servici Especialitzat d’ Atenció a les Famílies i a la Infància)

El SEAFI és un Servici Especialitzat de la Mancomunitat de la Marina Baixa i està cofinançat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la pròpia Mancomunitat.

Objectius:

L’ objecte principal és donar suport a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat o conflictes, on la família aprenga a trovar amb ajuda profesional la solució als seus problemas i millore la comunicació entre els seus membres, i així aconseguir una qualitat de vida personal i familiar.

Des de el SEAFI la intervenció va dirigida a la prevenció, atenció y tratament de les situacions familiars que produïxen malestar en el seus membros i poden posar en perill l’ evolució del propi sistema familiar.

Destinataris:

– Famílies amb problemes de relació o de comunicació entre pares i fills.

– Famílies que passen una crisi que implica un ric de ruptura familiar, com el pas dels fills a l’ adolescència.

– Famílies en el si de les quals hi ha menors amb conductes inadaptades.

– Famílies amb fills en procés de separació, que requerisquen d’ orientació específica per a els seus fills en este procés.

– Famílies monoparentals amb dificultats per a exercir funcions com a pare/mare.

– Famílies amb fills menors d’ edat en el si de les quales es produïx violència.

Quant i com sol·licitar-ho:

La sol·lcitud pot realitzarse quant es considere necessaria la intervenció en una família que estiga en situació de vulnerabilitat o de conflicte, que puga ser millorada o resolta per mitjà d’un procés d’ atenció especialitzada d’ intervenció psicosocial, en el propi àmbit familiar.

Pot sol·licitar-ho en els servicis socials (Equip Social de Base), a titol individual, qualquier persona que considere necessaria la intervenció amb la  seua família.

També poden sol·licitar-ho qualquier profesional que, treballant al àmbit dels servicis sociales, considere necessari una intervenció familiar.

Contacta amb nosaltres:

Per a contactar amb el SEAFI pots dirigirte a la Mancomunitat de la Marina Baixa, Plaça d’ Espanya, nº 14 – 2º pis de Callosa d’en Sarriá o al telèfon 96 588 20 70.