Aprovació del llistat provisional admesos i exclosos processos d’estabilització derivats de la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei 20/2021. (valoració de mèrits).

Posted in Sin categorizar, Sin categorizar, Sin categorizar, Sin categorizar | Comments Off on Aprovació del llistat provisional admesos i exclosos processos d’estabilització derivats de la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei 20/2021. (valoració de mèrits).

EDUCANT EN IGUALTAT

Comments Off on EDUCANT EN IGUALTAT

Informació pública del Pla local de gestió de residus domèstics dels municipis de la Mancomunitat Marina Baixa: Bolulla, Tàrbena, Castell de Guadalest, Benimantell, Beniardà, Benifato i Confrides.

Comments Off on Informació pública del Pla local de gestió de residus domèstics dels municipis de la Mancomunitat Marina Baixa: Bolulla, Tàrbena, Castell de Guadalest, Benimantell, Beniardà, Benifato i Confrides.

PUBLICACIÓ EN EL BOE Nº 311 DE DATA 28/12/2022 REFERENT A LA CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR VARIES PLACES

Comments Off on PUBLICACIÓ EN EL BOE Nº 311 DE DATA 28/12/2022 REFERENT A LA CONVOCATÒRIA PER A PROVEIR VARIES PLACES

BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ PER A LA COBERTURA DE DIVERSES PLACES

Publicació en el BOP:

https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2022/12/19_239/2022_010315.pdf

https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2022/12/19_239/2022_010317.pdf

Les sol·licituds per prendre part a les proves selectives es presentaran dins del termini de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Más información: Bases, instancias y temario en EMPLEO MANCOMUNIDAD http://www.mancomunidadmarinabaixa.es/empleo/?nowprocket=1

Posted in Sin categorizar | Comments Off on BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ PER A LA COBERTURA DE DIVERSES PLACES