Òrgan de govern

PRESIDENT:  D. Vicent Llobell Bertomeu

Regidor de l’Excm. Ajuntament de Callosa d’en Sarrià

VICEPRESIDENT:  D. Gabriel Fernández Fernández

Alcalde-President de l’ Excm. Ajuntament de Polop

VOCALS:

D. Antonio Carratalá Mas. Regidor de l’Excm. Ajuntament de Bolulla

D. Juan Carlos Catalán Montañana. Regidor de l’ Excm. Ajuntament de Tàrbena.

D. Joan Gadea Pons. Regidor de l’Excm. Ajuntament de Guadalest.

D. José Calatayud Pascual. Regidor de l’Excm. Ajuntament de Benimantell.

Sra. Rafaela Llorens Cepas. Alcadessa-Presidenta de l’ Excm. Ajuntament de Beniardá.

D. David Blanes Fracés. Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Benifato.

D. José Buades Llorca. Alcalde-President de l’Excm. Ajuntament de Confrides.

SECRETARI:  D. Antonio Fuentes Murcia.

INTERVENTOR: D. Fernando Sellés Guardiola