SERVICI D’ARREPLEGA DE FEM

Des de la Mancomunitat es gestiona el servici d’arreplega de residus sòlids urbans (R.S.U) dels municipio de: Guadalest, Benimantell, Beniardà, Benifato, Confrides, Bolulla y Tàrbena

CALENDARIO 2017