CONVENI COL·LABORACIÓ RSU

CONVENI COL·LABORACIÓ  ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ ALACANT I LA MANCOMUNITAT DE SERVICIS SOCIALS MARINA BAIXA PER A LA GESTIÓ DELS RESÍDUS SÒLIDS URBANS.

CONVENIO COLABORACIÓN RSU

This entry was posted in Mancomunidad, Noticias. Bookmark the permalink.