Subvencions recibudes per la Excma. Diputació d’Alacant Anualitat 2023

Contrat Programa de colaboració i coordinació administrativa i financiera en matèria de servicis socials ………..375.550 €.

Prestacions socials per situacions extraordinàries …………..300.000 €.

Programes i activitats per a la igualtat d’ oportunitats i prevenció de la violencia de génere…………..2.964,20 €.

Subvenció dinerària (Línia de subvenció 1: Mancomunitats) per a sufragar part dels costos de recollida i transport de residus considerats domèstics………………..124.164,40 €.

Activitats de promoció social dirigides a colectius vulnerables……………3.000 €

Adquisició d’ equipament servicis socials………………………9.000 €

Adquisició de 2 vehícles per a Mancomunitats………………32.125 €