Ordenances i Reglaments

ORDENANZA PRECIO SAD

ORDENANZA TASAS DERECHO EXAMEN

PLAN LOCAL DE RESIDUOS

REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LES COMISIONS TÈCNICAS PRECEPTIVES DE SERVICIS SOCIALS DE ATENCIÓ PRIMÀRIA

BASES REGULADORAS DEL SERVICIO MENJAR A CASA

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ