CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRATACIÓ D’ UN GESTOR DEL PROGRAMA DE SAD (Servici d’ Ajuda a domicili)

LLISTAT PROVISIONAL D’ ADMESOS I EXCLOSOS

LLISTAT DEFINITIU I DATA REALITZACIÓ PROVA (16/03/2021)

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL QUE HA DE VALORAR LA FASE D’OPOSICIÓ I CONCURS PER A LA CONVOCATÒRIA DE LA CONTRACTACIÓ D’UN GESTOR DEL PROGRAMA SAD (Categoria d’administratiu)”

This entry was posted in Mancomunidad, Noticias. Bookmark the permalink.