L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT CONCEDEIX A LA MANCOMUNITAT MARINA BAIXA UNA SUBVENCIÓ DESTINADA A PRESTACIONS SOCIALS PER SITUACIONS EXTRAORDINÀRIES PROVOCADES PER COVID-19.

La Diputació d’Alacant ha concedit a aquesta entitat una subvenció per import de 237.051 € que té per finalitat:

-Reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per garantir les cures, el suport, la vinculació a l’entorn, la seguretat i l’alimentació, especialment els dirigits a persones grans, amb discapacitat o en situació de dependència, considerant el major risc que assumeixen aquestes persones en cas de contagi. Aquests serveis comprenen l’ajuda a domicili en totes les seves modalitats i qualsevol altre d’anàloga naturalesa que es presti al domicili de la persona usuària.

Traslladar a l’àmbit domiciliari, quan sigui considerat necessari, els serveis de rehabilitació, teràpia ocupacional, serveis d’higiene i altres similars.

– Reforçar els dispositius d’atenció a persones sense llar, assegurant que tant elles com els que les atenen estiguin degudament protegides.

– Reforçar les plantilles de Serveis Socials de la Mancomunitat. – Adquisició de mitjans de prevenció (EPI). – Adquisició de dispensadors i gel hidroalcohólico i / o desinfectant i / o sabó, destinats a programes o activitats dels serveis socials.

– Ajudes a famílies, per a garantir-los els ingressos suficients, per assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques, ja siguin aquestes d’urgència o d’inserció.

– Reforçar, amb serveis i dispositius adequats, els serveis de respir a persones cuidadores i les mesures de conciliació per a aquelles famílies (especialment monomarentals i monoparentals) que compten amb baixos ingressos i necessitin acudir al seu centre de treball o sortir del seu domicili per raons justificades i / o urgents.

This entry was posted in Sin categorizar. Bookmark the permalink.